Vienna Insurance Group

Vienna Insurance Group (VIG) je jedna od najvećih međunarodnih osiguravajućih grupacija u centralnoj i istočnoj Evropi (CEE). Grupacija, čije je sjedište u Beču, zapošljava približno 25.000 zaposlenih i ostvaruje premiju od oko 10 milijardi eura. Osiguravajuće kompanije koje posluju u okviru VIG nude visokokvalitetne usluge osiguranja u neživotnim osiguranjima i osiguranju života. Njihov glavni cilj je da obezbijede inovativna rješenja za osiguranje u svim oblastima života, kao i da klijentima na svim tržištima obezbijede usluge vrhunskog kvaliteta.

Fokus i jasna poslovna strategija s akcentom na širenje u zemljama Centralne i Istočne Evrope, omogućili su da se VIG od lokalne austrijske razvije do internacionalne kompanije, koja ima oko 50 kompanija za osiguranje u 24 zemlje. Očuvanjem i održavanjem finansijske stabilnosti, VIG je u mogućnosti da ponudi kupcima, akcionarima, partnerima i zaposlenima, visok stepen sigurnosti. Jedan od ključnih razloga za ovo je konzervativna politika ulaganja. VIG ima A+ rejting sa stabilnom perspektivom, što je čini najbolje rangiranim društvom na ATX indeksu Bečke Berze. Kompanija je takođe uvrštena na berzu u Pragu od 2008. godine.

Pored ekonomskih razloga, Grupa takođe stavlja veliki značaj na povezanost sa socijalnim problemima i svaranje boljeg društva. Na ovaj način VIG ostaje vjerna svom osnovnom cilju – vrijednosno orijentisanom rastu.

Osnovno tržište – Austrija

Austrija, gdje je ekspanzija i počela, je ključno tržište za Grupu. VIG kompanije Wiener Stadtische Versicherung AG, Donau Versicherung i Sparkassen Versicherung, su tržišni lideri u Austriji i obezbjeđuju Grupi izuzetne pozicije. Snaga koja je prikazana na ovom osnovnom tržištu, od 1824. godine, je jedan od razloga za uspješnu realizaciju strategije internacionalizacije VIG-a.

Liderska pozicija u CEE regionu

VIG je 1990. godine bila prva zapadna osiguravajuća kompanija koja je dio svog poslovanja lokalizovala u centralnoj i istočnoj Evropi – regionu koji danas generiše oko 50% ukupne premija grupe. VIG je, u centralnoj i istočnoj Evropi, zastupljena u Albaniji, Bjelorusiji, Bosni i Hercegovini, Bugarskoj, Hvratskoj, Češkoj Republici, Estoniji, Gruziji, Mađarskoj, Letoniji, Litvaniji, Makedoniji, Crnoj Gori, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Turskoj i Ukrajini. Takodje, postoji i ogranak u Sloveniji. VIG je veoma dobro pozicionirana tako da učestvuje u porastu životnog standarda CEE regiona i posljedičnom rastu potreba za osiguranjem. Takođe, VIG je aktivna u Nemačkoj, Lihtenštajnu i Italiji.

Zajednički cilj: pružiti sigurnost korisnicima

Svaki osiguranik je jedinstven. Potencijalni osiguranici se razlikuju po svojoj potrebi za osiguranjem i primanjima kada odu u penziju, po životnim okolnostima i načinu na koji žele da dobiju stručno savjetovanje o osiguranju. VIG je svjesna toga. Ne postoji “standardni” osiguranik, VIG zato obraća pažnju na posebne lokalne karakteristike i održava prisustvo sa više brendova, kao i širokom distributivnom mrežom na mnogim svojim tržištima. Postoji jedan zajednički cilj za sve kompanije VIG, a to je pružanje bezbjednosti svojim osiguranicima.

Članice VIG koje posluju u Austriji, su godinama nudile sve inovativnije produkte osiguranja, prilagodjene potrebama osiguranika i to kako za životna, tako i za neživotna osiguranja. U centralnoj i istočnoj Evropi, rast životnog standarda dovodi do povećane potrebe i tražnje za osiguranjem, kao i do promjene strukture portfelja osiguranja u CEE regionu. Naime, iako su inicijalno polise osiguranja motornih vozila i osiguranja domaćinstava i stvari u domaćinstvima, bilježile najveću tražnju, sada se situacija polako mijenja. Obezbjedjenje penzijskog osiguravajućeg pokrića, kao i različite forme štednje i investicija, kroz polise životnog osiguranja, počinju da bilježe veću popularnost i učešće u portfelju.

Grupacija je osnovala i svoju reosiguravajću kompaniju VIG Re. Osnivanje ove reosiguravajuće kuće u Republici Češkoj, naglašava značaj koji tržiste centralne i istočne Evrope ima za VIG, kao tržište sa velikim potencijalom.

Erste banka – značajan partner

Ugovor o uzajamnoj saradnji u prodaji i distribuciji produkata sa Erste Grupacijom, kako u Austriji, tako i u CEE regionu, potpisan je u 2008. godini. U skladu sa prodajnom strategijom pristupa klijentima kroz različite kanale distribucije, proizvodi VIG su prodavani kroz mrežu Erste grupacije, dok se za uzvrat u ponudi VIG kompanija nalaze bankarski produkti Erste banke. VIG i Erste Grupa podjednako su profesionalni i pouzdani eksperti kako za bankarske, tako i za usluge osiguranja.

Naši zaposleni su ključ našeg uspjeha

VIG nudi savjete vrhunskog kvaliteta i odličnu uslugu za kompletan asortiman svojih proizvoda. Iz tog razloga, upravo zaposleni u Grupi su od najvećeg značaja za uspjeh preduzeća. Regionalni pristup koji VIG primjenjuje znači da su zaposleni uvek u mogućnosti da zadovolje potrebe kupaca, kao i da se prilagode uslovima i stanju na tržištu.

 

Vienna Insurance Group
www.vig.com