Doživotna renta sa jednokratnom premijom

Koliko puta ste rekli kako vrijeme brzo prolazi? Sa godinama se smanjuje naša radna snaga i životna energija koju smo nekada imali, a sa odlaskom u penziju smanjiće nam se i prihodi na koje smo navikli.

Zato je potrebno je da o starosti razmišljamo na vrijeme i da ulažemo u svoju bezbrižnu budućnost.

Rentno osiguranje sa jednokratnom uplatom je proizvod životnog osiguranja kojim ćete obezbijediti sebi dodatne prihode u starosti. Naknada iz osiguranja Vam se isplaćuje u obliku rente – unaprijed utvrđenog iznosa, na mjesečnom ili godišnjem nivou. Vaše zdravstveno stanje ne utiče na premiju i iznos lične rente.

Šta dobijate ovim osiguranjem?

  • Jednokratnom uplatom doživotne lične rente, obezbijedićete sebi redovna mjesečna primanja do kraja života;
  • Dodatno možete ugovoriti da period isplate tokom određenog broja godina bude zagarantovan – u slučaju smrti osiguranika, renta se isplaćuje nasljednicima do isteka garantovanog perioda;
  • Jednom godišnje isplaćuje se i dobit koja je ostvarena tokom prethodne godine.

Primjer:
MUŠKARAC, 60 GODINA

Garantovani period 10 godina
Jednokratna premija 20.000 €
Doživotna mjesečna renta 91 €

Primjer:
ŽENA, 60 GODINA

Garantovani period 10 godina
Jednokratna premija 20.000 €
Doživotna mjesečna renta 83 €

Uslovi osiguranja

  • Osigurati se mogu lica od navršene 14. do 75. godine života;
  • Visinu rente koju ćete primati doživotno birate sami već danas;
  • Mjesečna renta ne može biti manja od 50 EUR;
  • Sredstva su nasledna samo do isteka garantovanog perioda.