Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d.

Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d. na crnogoskom tržištu posluje od novembra 2010. godine.

Kompanija je osnovana kao „green field“ investicija Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG.

Viena Insurance Group, čiji smo dio, je vodeća austrijska osiguravajuća kompanija u centralnoj i istočnoj Evropi, sa tradicijom poslovanja dužom od 180 godina.

Kombinacijom ekonomske snage, stručnosti i znanja na tržište smo donijeli potvrđen kvalitet i sigurnost što će nam, vjerujemo, obezbijediti lidersku poziciju u životnom osiguranju.

Misija kompanije je od početka bila stvaranje i razvijanje kulture osiguranja i pružanje usluge čiji kvalitet odgovara savremenim svjetskim standardima poslovanja. Stoga konstantno razvijamo produkte koji su u skladu sa konceptom evropskog modernog osiguranja koje prilagođavamo potrebama i uslovima domaćeg tržišta.

U skladu sa visokim standardima zaštite svojih klijenata koje primjenjuje cjelokupna Vienna Insurance Grupa, Wiener Städtische životno osiguranje sprovodi ozbiljnu politiku reosiguranja i posvećuje veliku pažnju zaštiti rizika u svom portfelju i preuzetih obaveza prema klijentima.
Na ovaj način Wiener Städtische životno osiguranje se trudi da svojim klijentima obezbijedi dodatnu zaštitu i sigurnost.