Riziko program – sa opadajućim osiguranim sumama

WIENER STÄDTISCHE ŽIVOTNO OSIGURANJE PODGORICA A.D. IZLAZI U SUSRET VAMA, PREMA VAŠIM POTREBAMA.

Napravili smo specijalnu ponudu za Vas…

DA PORODICA BUDE BEZBJEDNA

Korisnik ste stambenog kredita u banci…

Izaberite osiguranje života sa opadajućim osiguranim sumama, koje prate anuitetni plan otplate kredita.

KOJE SU OSNOVNE KARAKTERISTIKE RIZIKO OSIGURANJA SA OPADAJUĆIM OSIGURANIM SUMAMA?

Osiguranje života samo za slučaj smrti osiguranika (korisnika stambenog kredita) sa opadajućim osiguranim sumama gdje je korisnik osiguranja za slučaj smrti osiguranika poslovna banka.

Osigurana suma je jednaka ostatku glavnice kredita prema anuitetnom planu koji je sastavni dio ugovora o osiguranju.

Ugovarač osiguranja je u obavezi da plaća premiju osiguranja na ugovoreni način – mjesečno, godišnje ili jednokratno. Period plaćanja premije osiguranja je kraći u odnosu na period osiguranja 24 mjeseca, osigurani ste čitav period trajanja kredita a plaćate premiju osiguranja dvije godine manje. Ukoliko nastupi osigurani slučaj, osiguravač je u obavezi da korisniku osiguranja isplati osiguranu sumu koja je jednaka ostatku glavnice kredita prema anuitetnom planu, koji je sastavni dio ugovora o osiguranju.

Primjer

Pol Ženski Muški
Pristupna starost 25 godina 25 godina
Period otplate kredita 15 godina = 180 mjeseci 15 godina = 180 mjeseci
Period plaćanja premije 13 godina = 156 mjeseci 13 godina = 156 mjeseci
Kredit 35.000 € 25.000 €
Kamatna stopa 7,95 % 4,99 %
Mjesečna premija 2,09 € 2,97 €

Još jednom naglašavamo pitanje: Zašto izabrati Riziko osiguranje sa opadajućim sumama osiguranja?

AKO SE DOGODI NAJGORE MISLITE NA SVOJE NAJBLIŽE.

Za detaljnije informacije o ovom programu i kalkulaciji premije u konkretnom slučaju, obratite se kancelariji Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d