FUTURA PROGRAM

Ništa nije vrednije od života i zbog toga ga treba na vrijeme i kvalitetno zaštititi.

Futura programom Wiener Städtische životnog osiguranja možete obezbijediti sredstva za školovanje Vašeg djeteta, a sebi sigurnu budućnost i bezbrižnu starost. Prednost ove vrste osiguranja proizilazi iz činjenice da u sebi sadrži elemente štednje, koja se ostvaruje dugoročnim izdvajanjem sume po vašem izboru.

Po isteku osiguranja, korisniku se isplaćuje osigurana suma zajedno sa učešćem u dobiti, bez obzira doživi li osiguranik isplatu ili ne.

Ukoliko tokom trajanja osiguranja, nastupi smrt osiguranika, kao posljedica nesrećnog slučaja, korisniku se odmah isplaćuje osigurana suma, a po isteku osiguranja ista suma se isplaćuje još jednom, ali zajedno sa učešćem u dobiti.

Osnovni uslovi za ugovaranje ove vrste osiguranja su:

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna godišnja premija iznosi 300€.

Primjer:

Pol: Muški
Starost osiguranika: 40 godina
Trajanje osiguranja: 25 godina
Premija: 500 € godišnje
Osigurana suma: 14.656,05 €
Očekivana dobit: 5.862,42 €
Očekivana suma: 20.518,47 €

Uz ovo osiguranje moguće je zaključiti i dodatno osiguranje od posljedica nesrećnog slučaja – trajnog invaliditeta, sa dnevnom naknadom za bolničko liječenje.

Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d., u dogovoru sa Vama, prema Vašim željama i mogućnostima napraviće specijalnu ponudu za Vas.