Classic PROGRAM

Classic program, Wiener Städtische životnog osiguranja, pruža kompletno pokriće u osiguranju života. Ovo je osnovni i najtraženiji vid osiguranja života, koji u sebi sadrži elemente štednje i u slučaju smrti osiguranika trenutno zbrinjava članove njegove porodice.

Classic programom štedite novac za zrelije godine i stvarate kapital zbog kog ćete se osjećati sigurnije. Tokom godina, odvajate sumu novca po Vašoj želji i kroz vid štednje je ostavljate za budućnost.

Istovremeno, tokom cijelog perioda – Vaš život je osiguran.

 

Osnovni uslovi za ugovaranje ove vrste osiguranja su:

  • Osiguranik može biti star od 14 do 65 godina
  • Ugovor se može zaključiti na na najmanje 10 godina, a najviše na 25 godina
  • Minimalna premija iznosi 300€ godišnje

Primjer za Classic osiguranje života

Muškarac od 30 godina, ugovor na 20 godina
Mjesečna premija 50 €
Osigurana suma* 12.827,38 €
Dupla osigurana suma* 25.654,76 €
Osigurana suma sa očekivanom dobiti** 16.675,59 €

* Navedene osigurane sume biće uvećane za dobit ostvarenu od početka osiguranja.

** Iskazani iznos dobiti nije garantovan, već je procijenjen na osnovu dosadašnjeg iskustva u pripisivanju dobiti.

Ono što Classic program čini jedinstvenim jeste mogućnost da se uz njega ugovore i dopunska osiguranja.

U slučaju dijagnostikovanja neke od bolesti pokrivenih Osiguranjem od nastupanja težih bolesti, osiguraniku se odmah isplaćuje osigurana suma i tako omogućava potrebno liječenje i pokrivanje potencijalno velikih troškova. Ovim se ne prekida osnovno osiguranje života, koje traje i ima nepromijenjenu osiguranu sumu.

Pored navedenih bolesti, osiguranje pokriva i neophodnu trajnu njegu – što je jedinstvena usluga na domaćem tržištu osiguranja.

Primjer za Osiguranje od nastupanja teže bolesti

Muškarac od 30 godina, ugovor na 20 godina
Mjesečna premija 4 €
Osigurana suma* 11.441 €

Uz Classic program moguće je zaključiti i dodatno Osiguranje od nezgode. Ovo osiguranje nadoknađuje štetu koja nastaje nastupanjem trajnog invaliditeta osiguranika, koji je nastao usljed nezgode (saobraćajna nezgoda, povreda na radu, padovi…), kao i dnevnu naknadu za bolničko liječenje. U zavisnosti od procijenjenog stepena invaliditeta, isplaćuje se i procenat osigurane sume.

Primjer za Osiguranje od nezgode

Mjesečna premija 10,75€
Osigurana suma za invaliditet od 100% 44.000€
Bolnička naknada 30 €

Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d. u dogovoru sa Vama, prema Vašim potrebama i mogućnostima napraviće specijalnu ponudu za Vas.