3D Programi sigurimit të jetës

Nëse ndonjëherë në jetë e keni pyet vetën se çfarë do të thotë sigurimi i jetës dhe të cilat janë përparësitë e tij, përgjigjen do ta gjeni tek 3D programi i sigurimit të jetës.
Si kalon koha, të gjitha të hollat që i fitoni gjatë jetës i shpenzoni për gjer atë ndryshme. Për fat të keq, të hollat kur nuk mjaftojnë, prandaj shumë shpesh dhe lehtë i shpenzoni dhe pastaj bëni pyetje ku janë derdhur të gjitha ato të holla.
Mendoni përpara dhe pritni të gatshëm çdo situatë jetësore!

 
 
 

Çfarë është 3D programi i sigurimit?

3D programi i sigurimit deri tani është programi i sigurimit më i plotë dhe më i fleksibil i përbërë nga dy pjesë. E para i referohet periudhës së kursimit, të ashtuquajturës periudhës së shtyrë, ndërsa në pjesën tjetër në program të vetë të sigurimit përfshini dhe sigurimin e jetës dhe këtë e bëni në moment kur vlerësoni se do të ju nevojitet.

Pra, Ju vetë përcaktoni edhe numrin e përgjithshëm të viteve edhe kohëzgjatjen e pjesëve të veçanta.

Shembull:
Shembull i primit për një mashkull 30 vjeçar

Primi vjetor 600,00 EUR
Primi total i paguar 14.400,00 EUR
Kohëzgjatja e sigurimit 25 vjet
Periudha e shtyrjes 10 vjet
Shuma e siguruar 18.105,18 EUR

Për kë është bërë 3d Programi i sigurimit të jetës?

3D programi i sigurimit të jetës ofron mundësinë e sigurimit të të gjitha personave pa marr ara sysh moshën dhe gjendjen shëndetësore. Pikërisht, sipas këtij programi mund të sigurohen të gjithë personat që në vitin e skadimit të sigurimit i kanë të mbushura maksimalisht 75 vjet të jetës.
Mosha nuk është më problem!

Të cilat janë përparësitë e shtuara që ju ofron ky program

Përpos se mosha nuk është më pengesë për lidhje të një kontrate mbi sigurimin e jetës, ky program Ju liron nga pagesa e primit të sigurimit gjatë vitit të fundit të sigurimit.

Pra, një vit e fitoni gratis, dhe njëkohësisht sigurimi Juaj vazhdon.

Përpos këtyre, disa nga specifikat e programit paraqesin mundësitë që me 3D programin e sigurimit të jetës të lidhni:

  • Sigurimin e shtuar nga pasojat e aksidentit.
  • Sigurimin e shtuar për sëmundje të rënda.
  • Sigurimin e shtuar të personave në rast të vdekjes aksidentale të të siguruarit.

Sigurimi i trefishtë në një prodhim të vetëm.
Nuk ekziston programi i sigurimit që ofron siguri, fleksibilitet dhe dobi materiale më të madhe për të siguruarit.

Për më shumë informata ju lustim të na drejtoheni në e-mail office@wiener.co.me