3D PROGRAM OSIGURANJA ŽIVOTA

Ukoliko ste se nekada u životu zapitali šta znači osiguranje života i koje su njegove prednosti, odgovor ćete naći u 3D programu osiguranja života.

Sav novac koji kroz život stičete vremenom raspoređujete na različite stvari. Nažalost, novca nikad dosta, pa ga zato vrlo često i lako potrošite, a potom se pitate gde je sav taj novac nestao.

Mislite unapred i spremno dočekajte svaku životnu situaciju!

Šta je 3D program osiguranja?

3D program osiguranja je do sada najpotpuniji i najfleksibilniji program osiguranja sastavljen iz dve celine. Prva se odnosi na period štednje, tzv. period odloženosti, dok u drugom delu u svoj program osiguranja uključujete i osiguranje života i to baš onda kada procenite da će Vam ono biti potrebno.

Dakle, sami određujete kako ukupan broj godina, tako i dužinu trajanja pojedinačnih delova.

Primjer:
Primer premije muškarca od 30 godina

Godišnja premija 500,00 EUR
Ukupno plaćena premija 12.000,00 EUR
Trajanje osiguranja 25 godina
Period odloženosti 10 godina
Osigurana suma 15.010,02 EUR

Kome je namenjen 3D program osiguranja života?

3D program osiguranja pruža mogućnost osiguranja svim licima bez obzira na godine starosti i zdravstveno stanje. Tačnije, po ovom programu mogu se osigurati sva lica koja u godini isteka osiguranja imaju navršenih maksimalno 75 godina života.

Godine starosti više nisu problem!

Koje su dodatne pogodnosti koje vam nudi ovaj program

Pored toga što godine starosti nisu prepreka za sklapanje ugovora o osiguranju života, ovaj program Vas oslobađa i plaćanja premije osiguranja u poslednjoj godini osiguranja.

Dakle, jednu godinu dobijate gratis, a da pritom Vaše osiguranje ne prestaje da traje.

Pored navedenih, specifičnosti programa su i u tome što uz 3D programa osiguranja života moguće zaključiti:

  • Dopunsko osiguranje od posledica nesrećnog slučaja.
  • Dopunsko osiguranje od nastupanja težih bolesti.
  • Dopunsko osiguranje lica u slučaju smrti osiguraonika usred nesrećnog slučaja.

Trostruka sigurnost u jednom jedinom proizvodu.

Ne postoji program osiguranja koji pruža veću sigurnost, fleksibilnost i materijalnu korist svojim osiguraonicima.

Za sva pitanja, molimo vas da nam se obratite na e-mail office@wiener.co.me